loading...

مرجع مقالات رسمي لوازم آرايش

مهمترين برهاندر حالتي كه ميخواهيد بدانيد كه چه‌طور رنگ لاك مطلوب ناخن خويش را گزينش نماييد

علي پور بازدید : ۳۰ مهر ۱۳۹۸ نظرات (0)


۴. مهمترين برهاندر حالتي كه ميخواهيد بدانيد كه چه‌طور رنگ لاك مطلوب ناخن خويش را گزينش نماييد، بدين استدلال خيلي دقت نمائيد. چه رنگي اكنون دوستداشتني ميباشد؟ چندان اهميت ندارد پوست شما چه رنگي ميباشد، بالاخره در طيف رنگي كه اكنون مد گرديده، رنگي پيدا خواهد شد كه به پوست شما بيايد. اشكال رنگ‌هاي بنفش، آبي رنگ، صورتي، مرجاني و حتي مشكي در دسته هاي متحير و درخشان نيز موجودند تا با هر پوستي همنشاني پيدا نمايند.

لاك مات
۵. مناسبتهنگامي كه مي خواهيد يك رنگ مطلوب براي ناخن هاي خويش گزينش نمائيد، بايستي روز يا اين كه مناسبتي كه در آن مي‌باشيد را نيز در حيث داشته باشيد. در آن روز قرار مي‌باشد چه فعاليت نماييد؟ در حالتي كه بخاطر دل خودتان مي خواهيد لاك بزنيد، شل باشيد! لاك هاي رنگارنگ و حتي طرح هاي بامزه استعمال فرمائيد. در شرايطي كه ميخواهيد به راز عمل برويد يا اين كه در يك گرد‌همايي ي كاري كمپاني نماييد يا اين كه يك چيزي مشابه به‌اين، رنگ‌هاي خنثي را بر گزينيد. ولي در‌حالتي كه مي خواهيد شبي را با دوستانتان در شهر پرسه بزنيد، بي باك باشيد! قرمز‌رنگ رنگي عالي ميباشد، البته هر كاري كه ميكنيد، همت نماييد آنرا تيره نگاه داشته يا اين كه به تناسب رنگ جواهرات فلزي خويش رنگ قابل قبولي را تعيين نمائيد.
۶. فصلفصل نيز موردي شايان توجه براي گزينش رنگ مطلوب ناخن ميباشد. در فصل‌زمستان، رنگ‌هاي تيره خيس فوق‌العاده مي باشند. البته در فصل بهار محدوديتي وجود ندارد، مي بايست به مورد ها ديگر اعتنا نماييد. فصل تابستان زمانه خير و خوبي براي رنگ‌هاي هات ميباشد، رنگ‌هاي پر‌نور و جسورانه و لاك هاي نئوني. براي فصل‌پاييز هم، برنزي، طلايي، قرمز‌رنگ، حنايي و بعضا از رنگ‌هاي خنثي با شكوه جلوه مي‌نمايند.
۷. بدانيد از چه چيزي بايستي خودداري كنيددر گزينش درست رنگ لاك ناخن، مي بايست حواستان باشد كه از چه چيزهايي پرهيز كنيد. بعنوان نمونه، در حالتي‌كه پوستتان خيلي پر‌نور ميباشد، نبايد از رنگ‌هاي خيلي تيره به كارگيري فرمائيد، درصورتي كه خير دست‌هايتان سرد و مرده بنظر ميايند. در حالتي‌كه ناخن هايتان خيلي فرم مربعي دارااست، از رنگ‌هاي خيلي پر‌نور خودداري كنيد. اين بايستي و نبايد ها را معمولا با عملكرد و غلط كشف خواهيد كرد، بعضا وقت‌ها مي بايست چيزي را آزمون نمائيد تا متوجه گرديد به فرد شما ميايد يا اين كه خير.
۸. رنگ گزينه عشق و علاقهاكنون بنظر ميايد كه با اين گزينه قرار ميباشد موردها ديگر را ناديده بگيريد! دقيقا همين‌طور ميباشد، ميتوانيد اين عمل را انجام دهيد. تمام مواقعي كه گفته شد، تنها گزينش مي نمايد كه چه رنگ هايي به شما ميايند. بعضي از اين قانون ها شايد درخصوص شما درستي نداشته باشد. يا اين كه حتي شايد شما به آن اهميتي ندهيد. مشكلي وجود ندارد! در هر فيس آنان ناخن هاي شما مي‌باشند، حتي در صورتي تمام مقررات به شما ديكته نمايند كه رنگ آيتم عشق شما روي دستانتان ظواهر خير ندارد، شما ميتوانيد دقيقا به عبارتي رنگ را گزينش فرماييد!
شما براحتي مي توانيد حافظه بگيريد كه چه‌طور رنگ قابل قبولي را براي ناخن هاي خويش گزينش فرمائيد. نگران نباشيد، هيچ اجباري در گزينش شما نيست. در شرايطي كه شما رنگي را دوست داريد كه‌اين ضوابط ميگويند به شما نمي‌آيد، مشكلي وجود ندارد، كافيست تا در طيف رنگ متبوع خويش، يك پرده ي ديگر از آن رنگ، جور مبهوت يا اين كه گونه درخشان را تعيين نماييد تا به دستتان بنشيند.

برچسب ها لاك مات،

كم آب كردن لاك ناخن

علي پور بازدید : ۲۹ مهر ۱۳۹۸ نظرات (0)


شايد اكثر خانم ها طريق هاي فوري كم آب كردن لاك ناخن را ندانند، با درك كردن طرز هاي كم آب كردن سريع لاك ناخن لذت لاك زدن را از دست نميدهيد و لاك هايتان سريع كم آب مي شوند.ترفندهاي كم آب كردن سريع لاكشايد شما هم جزو خانم هايي باشيد كه شكيبايي نداريد حوصله نماييد تا ناخن هايتان كم آب شود و گذشته از كم آب شدن لاك ناخن ها آنان‌را به در و ديوار و خرقه هايتان ميماليد و ناچار مي شويد از نخستين آغاز به لاك زدن فرمائيد، اين جور از اشخاص مدام لاك ناخن هايشان نا مرتب و ناهماهنگ ميباشد چون يا اين كه ديرشان گرديده و يا اين كه به هر استدلال ديگري نميتونند يكسري دقيقه طاقت نمايند تا لاك ناخن هايشان كم آب شود.
لاك مات

طريق هاي سريع كم آب كردن لاك در‌اين بخش از دنياي مد نمناك يك‌سري ترفند عالي براي سريع خيس كم آب شدن لاك ناخن به شما معرفي مي كنيم كه به شما امداد مينمايند لاك ناخن هايتان در كوتاهترين زمانه ممكن كم آب شود.
طرز نخستين:
او‌لين طريق براي كم آب شدن سريع لاك ناخن ها به كارگيري از آب يخ ميباشد، سوز و سرما امداد مي نمايد لاك هايتان سريعتر كم آب شوند پس بايستي بعداز لاك زدن ناخن ها دستان تان را باطن پياله اي كه مملو از آب و يخ ميباشد قرار دهيد.


كم آب شدن سريع لاك با آب يخنحوه دوم:
سشوار نيز براي كم آب كردن سريع لاك ها بسيار ياري كننده ميباشد ولي در شرايطي كه آن را روي رتبه سردكننده قرار دهيد. در صورتيكه سشوار روي رتبه گرم آن باشد سود عكس داراست و منجر مي‌شود لاك روانتر و وارفته خيس شود.


زود كم آب شدن لاك با سشوارطرز سوم:
شايد برايتان جذاب باشد و تا به حالا نشنيده باشيد كه اسپري روغن براي كم آب كردن ناخن ها كاربرد دارااست، اسپري كردن روغن به ناخن ها مي‌تواند سريع لاك ناخن هايتان را كم آب نمايد.
طريق چهارم:
در حالتي كه اسپري تن تان خالي گرديده مي‌توانيد از آن براي كم آب كردن سريع لاك ناخن هايتان به كار گيري فرمائيد.

برچسب ها لاك مات،

رقيق كردن لاك كهنه و لاك زدن

علي پور بازدید : ۲۸ مهر ۱۳۹۸ نظرات (0)


رقيق كردن لاك كهنه و لاك زدن به نحوه برزيلي براي دوام و ماندگاريآيا از دوام معدود لاك ناخن خويش ناراضي مي باشيد؟ آيا لاك‌هاي شما خيلي سريع غليظ و غيرقابل به كار گيري ميشوند و مي خواهيد روشي براي رقيق كردن لاك كهنه خويش پيدا فرمائيد؟  لاك ناخن مورخ مصرف مشخصي دارااست و بعد از مدتي با تبخير حلال‌هاي مو جود در آن غليظ و خميري مي‌گردد و نمي‌اقتدار با آن لاكي يك پارچه و خوشگل داشت. ولي با روشي معمولي شما مي توانيد لاك ناخن ديرين خويش را رقيق كرده و مجددا به كارگيري نماييد. از طرف ديگر در صورتي‌كه لاك‌هاي شما تماما سطح ناخن را پوشش نمي‌دهد و دوام و ماندگاري متعددي ندارد يك نحوه نو براي لاك زدن كه روشي برزيلي ميباشد و سبب ماندگاري طولاني تر آن ميشود به شما معرفي مي كنيم. پس شيوه رقيق كردن لاك كهنه و لاك زدن به شيوه برزيلي براي دوام و ماندگاري لاك را درين نوشته‌ي‌علمي بخوانيد.

لاك مات
شيوه رقيق كردن لاك ناخن غليظ گرديدهبي ترديد چشم‌ايد كه لاك‌هاي تازه جاري مي‌باشند و به راحتي روي ناخن را پوشش داده و يكپارچه ميشوند ولي در صورتي‌كه در لاك ناخن را تماما نبنديد بعداز مدتي لاك خواص جاري بودن خويش را از دست ميدهد و ديگر يكپارچه روي ناخن‌ها فرم نمي‌گيرد. ولي اين واقعه بعد از سپري شد مورخ مصرف لاك و بسته به كيفيت و مال لاك در بازه زماني زمانه مشخصي چهره ميدهد. پيشنهاد مي كنيم از لاكي با شايسته ترين كيفيت به كارگيري فرماييد و بعداز هر توشه به كار گيري در لاك را سفت ببنديد تا غليظ شدن و كهنه شدن لاك تا حد ممكن ديرتر چهره دهد؛ هرچند وقت يك توشه هم با اين ترفند بي آلايش لاك خويش را هم بزنيد تا از ته نشين گرديده آن دوري شود، نخست در لاك را سفت ببنديد آن‌گاه بطري لاك را برعكس كرده و در بين دو دست خويش بگيريد و به دوران يك دقيقه دستان خويش را به هم بماليد تا لاك بچرخد و مواد درون آن در هم حل شود. براين اساس از غليظ شدن و محكم شدن لاك پيشگيري مي كنيد.

البته درصورتي كه به هر دليلي اين پيش آمده ميباشد و لاك دوستداشتني شما غليظ و خميري شده‌است و به صحت روي ناخن‌هاي شما فرم نمي‌گيرد و يك دست نميشود نگران نباشيد، لازم وجود ندارد لاك را بدور بريزيد و لاك جديدي بخريد ما به شما يادگرفتن مي دهيم كه براي رقيق كردن لاك چه كارهايي بايستي انجام دهيد، براي براي رقيق كردن لاك  شما به بطري لاك كهنه خويش نياز داريد به همدم پاره اي استون و پياله قطره ديده يا اين كه قطره چكان:
دقت نماييد كه پياله قطره ديده مي بايست خالي باشد، ولي اين فعاليت را مي‌اقتدار با قطره چكان عادي هم انجام اعطا كرد. با اين وسيله دو قطره از استون برداريد و درون بطري لاك كم آب گرديده بريزيد، بعد در بطري لاك را سفت ببنديد و لاك را برعكس كرده و به بازه زماني يك دقيقه طبق روشي كه گفته شد در دستان خويش بچرخانيد تا قطرات استون داخل لاك ادغام و حل شود. حالا در لاك را گشوده فرمائيد و ملاحظه كنيد كه لاك كهنه خميري شما چطور رقيق و قابل انعطاف و جاري شده‌است. در انجام اين فعاليت مي بايست به نكاتي دقت داشته باشيد از گزاره اين كه در ريختن استون زياده روي نكنيد زيرا در‌اين‌حالت‌ لاك خيلي رقيق ميگردد و موقع زدن روي ناخن، لاك شما شكاف خواهد خورد. از طرف ديگر بايستي بپذيريد كه هر چيزي خير و خوبي يك روز تمام مي شود لاك هم از اين چيزهاي تمام شدني ميباشد. اين طريق رقيق كردن لاك شايد بتواند ياري دهد كه چندبار ديگر بتوانيد از آن به كارگيري فرمائيد ولي بيشتراز يكي‌از دوبار قابل اعمال وجود ندارد و بهتر ميباشد خساست را كنار گذارده و يك لاك نوي قشنگ براي خودتان بخريد.

برچسب ها لاك مات،

روش تصحيح كردن لاك در خانه

علي پور بازدید : ۲۵ مهر ۱۳۹۸ نظرات (0)


روش تصحيح كردن لاك در خانهداشتن دختر در منزل يعني داشتن كشويي آكنده‌از لاك هاي رنگارنگ. لاك زدن يكي شغل هاي گزينه عشق اكثر دختر هاست و كمتر دختري پيدا مي گردد كه به لاك عشق و علاقه اي نداشته باشد. زدن لاك هاي گوناگون و با رنگ هاي متعدد يكي‌از شادي بخش ترين نقاط معاش هر دختري هست. امروز ميخواهيم طرز اصلاح كردن لاك ناخن در منزل را به شما فراگيري دهيم تا با به كارگيري از آن هر رنگ لاكي كه دوست داريد صحيح فرماييد و از آن لذت ببريد.
مواد لازم براي اصلاح كردن لاك ناخن در منزلدو شيشه درخشان كننده ناخن

لاك مات
پاره اي اكليل
يك رنگ سايه ديده به دلخواهروند تنظيم لاك ناخنشيشه هاي درخشان كننده را كنار بگذاريد.با صفحه يك قيف كوچك صحيح نماييد طوري كه دهانه آن اندازه دهانه شيشه درخشان كننده باشد.سايه ديده به رنگ دلخواهتان را برداريد و آن را بشكنيد و تماما خرد و پودري نمائيد.مي توانيد از سايه هاي شكسته استعمال فرمائيد.سايه مي بايست تماما ريز شود.قيف را روي دهانه شيشه برق ناخن بگذاريد و سايه هاي پودري گرديده را توي قيف بريزيد و مازاد آن كه در قيف گير كرده را با خلال دندان رد فرماييد. زماني وارد شيشه برق ناخن شد آن را حدودا يك دقيقه به خير جنبش دهيد.مشاهده ميكنيد كه رنگ سايه به طور كامل در شيشه برق ناخن پخش شده‌است.همين فعاليت را با اكليل انجام دهيد و بوسيله قيف اكليل ها را وارد شيشه برق ناخن فرمائيد و خوب جنبش دهيد.ميتوانيد يك لايه از لاك و بعداز كم آب شدن آن يك لايه اكليل روي ناخن هايتان بزنيد.دقت فرمائيد كه هر با رقبل از به كارگيري مي بايست شيشه را خوب جنبش دهيد تا در صورتي‌كه مواد ته نشين گرديده اند حل شوند.اميدوارم از اين يادگرفتن لذت برده باشيد.به چه شكل در خانه لاك ناخن صحيح كنيم؟

برچسب ها ،
صفحه اصلی
۱
تبلیغات
درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
[#VTITLE#]
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار سایت
  • امروز : 0
  • دیروز : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • همه : 0