loading...

مرجع مقالات رسمي لوازم آرايش

لوكونيشيا يا اين كه سپيد شدن ناخن

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/23 


لوكونيشيا يا اين كه سپيد شدن ناخن به حالتي گفته ميشود كه خطوط يا اين كه لكه هاي سپيد روي ناخن انگشتان دست يا اين كه پا ظواهر مي گردند. اين شرايط بسيار رايج و ولي فارغ از ضرروزيان و خطر براي تن درستي تن ميباشد. حتي گهگاه‌زمان ها بخش اعظمي از اشخاص تندرست نيز در بزرگسالي اين آيتم را تجربه مي كنند. در‌اين نوشته‌علمي با علت لكه سپيد روي ناخن و معالجه آن آشنا مي شويد.

لاك مات

بدون شك بخوانيد:رفع بوي پا با ۶ شيوه طبيعي و علت توليد آنچرا نبايد با موهاي تر بخوابيم؟رفع شكاف هاي پوستي با شيوه‌هاي طبي و يك‌سري معالجه‌ اثرگذار خانگيپس سپيد شدن ناخن نشان از نقص‌ طبي خاصي وجود ندارد. در برخي از اشخاص لكه سپيد روي ناخن به‌صورت لكه هايي بسيار كوچك في مابين ناخن توليد مي‌گردد. در برخي ديگر نيز ممكن ميباشد لكه سپيد وسيع‌خيس باشد و در تمام سطح ناخن پخش شود. لكه ها مي توانند روي يك يا اين كه چندين ناخن دور از هم و ظواهر بشوند. رايج‌ترين علت ساخت لوكونيشيا، زخم‌ديدگي بستر و منزلت ناخن ميباشد. اين جراحت‌ديدگي‌ها ممكن ميباشد در خلال ضربه زدن به ناخن يا اين كه حتي كارهايي مانند پانچ و فرنچ و… كه با انگيزه زيبايي روي ناخن انجام مي گردد، رخداد بيفتد. مانيكور، پديكور، به كار گيري از ژل‌ها يا اين كه آكريليك براي ناخن نيز ميتواند سبب جراحت‌ديدگي شود. عامل ها متفاوت ديگري نيز ميتوانند سبب ساز توليد جراحت و توليد لكه سپيد روي ناخن بشوند.
مطلقا بخوانيد: تاثير استرس بر پوست، گيسو و ناخنسفيدي روي ناخن به چه علت ميباشد؟به عبارتي‌طور كه گفته شد، وجود لكه سپيد روي ناخن بسيار متداول ميباشد و عارضه ها زيادي داراست. براي مثال:
برخورد آلرژيك؛عفونت قارچي؛جراحت و زخم‌ديدگي ناخن؛كمبود مواد معدني.۱. عكس العمل آلرژيك

آلرژي به لاك ناخن، درخشان‌كننده ناخن (برق ناخن)، مواد سفت‌كننده ناخن مانند مواد كاشت آن و لاك‌تميز‌كن‌ها ميتوانند موجب تشكيل لكه سپيد روي ناخن بشوند. به كارگيري از ژل‌ها و مواد آكريليك روي ناخن نيز اين قابليت و امكان را ارتقاء ميدهد.
۲. قارچاونيكومايكوزيس سطحي سپيد، اسم قارچ رايجي ميباشد كه روي ناخن انگشتان پا توليد ميگردد. علائم نخستين اين عفونت به‌صورت لكه‌هاي سپيد كوچك روي ناخن بروز مي يابد. اين عفونت مي تواند رويش نمايد و تمام بستر و سطح ناخن را بپوشاند. با وجود اين ايراد ممكن ميباشد، ناخن‌ها در بالا برگه‌كاغذ شوند و بعد از آن به موقعيت كم آب و آسيب پذير درآيند.
بي ترديد بخوانيد: محافظت از پوست دست با نكاتي كه دستان شما‌را زيباتر جلوه مي دهد۳. زخم‌ديدگي و آسيب ناخن‌هاآسيب و زخم در نصيب پاييني ناخن ميتواند در خلال پرورش ناخن، منجر ساخت لكه سپيد يا اين كه نقطه‌هايي روي آن بشود. البته از آنجايي كه رويش ناخن‌ها يه خرده روزگار مي برد ممكن ميباشد جراحت را فراموش نماييد و متوجه آن نشويد. بعضا از آسيب‌ها نيز تا ۴ هفته يا اين كه حتي بيش تر نمود بيروني پيدا نميكنند.
از گزاره جراحت‌ها و زخم‌هاي متداول ناخن مي‌قدرت به مورد ها پايين اشاره نمود:
ماندن انگشتان ميان در؛اصابت ضربه‌ چكش به انگشت؛عكس العمل ناخن با سطح ميز يا اين كه پيشخوان يا اين كه توليد اصطكاك از تماس و كشيده شدن ناخن بر سطح ميز.مانيكور پي‌پيرو ناخن‌ها نيز قابليت بروز لكه سپيد روي ناخن را ارتقاء مي دهد چون فشاري كه از سوي ناخن‌فعاليت به دست شما وارد مي شود، موجب زخم‌ديدگي بستر ناخن خواهد شد.
۴. كمبود مواد معدنيكمبود بعضي از ويتامين‌ها يا اين كه مواد معدني نيز سبب به وجود داخل شدن لكه سپيد روي ناخن ميشود. براي مثال كمبود روي (زينك) و كلسيم در تن چنين مشكلاتي را به‌ياور خواهد داشت.
مسلما بخوانيد: ۷ آرم‌ كمبود ويتامين را بشناسيد۵. بقيه عارضه هااين عارضه ها نيز با احتمال كمتر سبب ساز ساخت لكه روي ناخن‌ها مي گردند:
بيماري‌هاي قلبي؛اوضاع نامناسب سالم؛نارسايي‌هاي كليوي؛پسوريازيس (صدفك) يا اين كه اگزما؛سينه پهلو؛مسموميت با آرسنيك.ممكن ميباشد لكه سپيد ناخن بر اثر اين مورد ها توليد بشود ولي قابليت آن بسيار معدود ميباشد. پزشكان نيز پيشين از دقت بدين مورد ها دور از شوخي، معمولا علت‌ها و عارضه ها ديگر را براي تشخيص دليل لكه‌هاي روي ناخن باز‌نگري ميكنند.

برچسب ها

ناخن ضعيف، آسيب پذير، قادر است خسته كننده

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/21 


ناخن ضعيف، آسيب پذير، قادر است خسته كننده باشد !  هزاران  مال موجود هست، كه ناخنها را توانمند و ، طاقت فرسا خيس، ميكندو حتي سريع خيس بلند مي كند. با اين درحال حاضر،  شما ميتوانيد ناخن هاي خويش را در يكسري مرحله بي آلايش قويتر نماييد. آيا زياد دست هاي خويش را در آب نگه مي داريد، مانند شنا كردن و يا اين كه شستن ظروف؟ عمل هاي روزمره  تا حد متعددي در شكنندگي ناخنها اثرگذار ميباشد.

لاك مات
اكثر مردم در فواصلي از معاش‌شان با ناخن هايي آسيب پذير يا اين كه حتي شكاف خورده دست و پنجه قابل انعطاف مي‌نمايند! اين يك بيماري آزار‌دهنده ميباشد كه معمولا به واسطه ي كم آبي بيشتراز اندازه ي بستر و پوست اطرف ناخن بوجود مي آيد. هنگامي كه چنين اتفاقي بيفتد، ناخن شما سالم و استحكام اش را از دست داده و رشدي سخت خواهد داشت.
روغن تقويت ناخن
در قفسه  مغازه ها توليدها زيادي موجود هست كه وعده ي تقويت ناخن و بازگرداندن رطوبت به آن‌ها‌را مي دهد، در حالي كه شيوه هاي درماني طبيعي ديگري نيز براي بدست آوردن ناخن هايي مقاوم و سلامت نيز موجود هست!
به كارگيري از روغن، شيوه بسيار خير و خوبي براي مقاوم شدن، سلامت ماندن و رويش ناخن هاست. به مطالعه ي اين راهنما ادامه دهيد تا بدانيد به چه شكل با به كار گيري از روغن مي توانيد به تندرست ناخن هايتان امداد نماييد.
چه گونه از روغن براي تقويت ناخن هايتان به كارگيري نمائيد؟
۱. نصف فنجان از روغنتان را در پياله ي منحصربه‌فرد مايكرويو بريزيد و داخل مايكرويو قرار دهيد. به برهه زماني يك و نيم دقيقه آنرا پر‌نور نمائيد، آن‌گاه ظرف را بيرون فرماييد.
۲. اذن دهيد تا روغن مقداري خنك شود.
۳. ناخن هايتان را در روغن فرو فرماييد تا به مقطع ۱۵ تا ۳۰ دقيقه تر بخورند.
۴. با اين فعاليت به ناخن هايتان ياري مي كنيد تا از روش جذب سريع به خير و خوبي مرطوب شوند.
۵. دستانتان را از روغن بيرون فرماييد و با به كار گيري از انگشتانتان روغن را بخوبي بر روي ناخن و پوست اطرافش، با حركات كوچك دايره وار ماساژ دهيد.
۶. روغن اضافي را از دستانتان بشوييد.
۷. اين فرايند را بصورت هفتگي تكرار نمائيد.
۸. براي مرطوب كردن روزمره، قطره‌اي از روغن را روي هر ناخن بچكانيد، و آنرا بر روي ناخن و پوست حريم ماساژ دهيد تا جذب شود.
۹. پيش از اينكه به رختخواب برويد، ناخن هايتان را در مخلوطي از آب ليمو و روغن با تناسب يك به سه بخيسانيد. پنج دقيقه طاقت نماييد، آن گاه دستكشي بپوشيد و اذن دهيد كه تمام ارتفاع شب روغن بر روي ناخن هايتان باقي بماند. در چهره نياز صبح دستانتان را بشوييد.

برچسب ها

آيا ميدانيد كدام صورت ناخن براي مانيكور ايده‌آل شماست؟

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/20 


آيا ميدانيد كدام صورت ناخن براي مانيكور ايده‌آل شماست؟ ۵ گونه متعدد صورت ناخن را كشف نماييد و بياموزيد كه چه‌گونه آن‌ها را سوهان بزنيد.
بيضيگوشه هاي مخروطي صورت ناخن‌هاي بيضي، صورت زيبايي براي انشگتان خانمها مي‌سازد. صورت بيضي، هم با ناخن‌هاي پهن و هم با ناخن‌هاي باريك‌خيس هم خواني داراست، و با وضعيت مطبوع به ارتفاع ناخن هم ميافزايد.

لاك مات
براي دستيابي به صورت بيضي، ديواره هاي كناري را سوهان بزنيد تا مطمئن گرديد صاف و هموار مي باشند. آن گاه، ديواره‌هاي كناري را به صورت بيضي گردي فرم دهيد، مطمئن گرديد زواياي هر سمت باهم يكي‌از باشد.
مربعصورت مربعي با ديواره‌هاي مقتدرانه و نوك تيز و يا اين كه گرد گرديده، صورت ناخني فرنچ كلاسيك آماده مينمايد. اين صورت، براي ناخن‌هايي كه شالوده‌ي پهناور‌تري دارا‌هستند ايده‌آل ميباشد، به اين دليل كه منجر خواهد شد ناخن كوتاه‌خيس و باريك‌خيس بنظر بيايد.
براي اينكه اين صورت را بوجود بياوريد، گوشه‌ي ناخن‌هايتان را سوهان بزنيد تا مطمئن گرديد با جلوي ناخنتان عمود شده‌است. هنگامي كه به صورت مربعي جامعي رسيديد، سوهان را زاويه دهيد و كناره‌هاي تيز ناخنتان را پاره اي گرد نماييد.
مربع بيضيادغام نازكي ناخن بيضي با توان ناخن مربع صورت، دوست داستني‌ترين صورت را براي اكثر وقت ها ناخن‌ها بوجود مياورد. اوليه مربعي صحيح فرماييد كه ديواره‌هاي متساوي و همواري داشته باشد.
توصيه امروز

لاك ناخن مات مارال رنگ: 01

حال كناره‌هاي ناخن را سوهان بكشيد تا جلوي ناخنتان گرد و مورب شود. يادتان نرود كه به قدرت ديواره‌هاي مربعي نياز داريد، پس خيلي سوهان نزنيد.
گردصورت گرد شكلي به طور كاملً محافظه كارانه ميباشد و براي مردان و آن‌هايي كه ناخن‌هاي كوتاه دوست دارا هستند، ايده‌آل ميباشد. اين صورت هم با ناخن‌هاي پهن مطابقت و همخواني بهتري داراست، و منجر خواهد شد ناخن باريك‌خيس بنظر بيايد.
ديواره‌هاي ناخنتان را همچون صورت مربعي سوهان بزنيد، آن‌گاه جلوي ناخنتان را آنقدر گرد فرماييد تا به دايره‌ي متبوع برسيد!
بادامي يا اين كه تيزناخن بادامي يا اين كه تيز، سبكي دوست داستني براي عمل كردن و پباده سازي روي ناخن ميباشد، بويژه در اروپاي شرقي و آسيا. اين فرم ناخن در بين اشخاص معروف هم معمول ميباشد، به عنوان مثالً فرگي و ليدي گاگا اكثر وقت ها ناخن‌هايشان اين شكلي ميباشد.
در عين اكنون اين صورت، مناسب هر ظاهري وجود ندارد. اين صورت افراطي، مي تواند انگشتان شمارا باريك و بلند نشان دهد. ديواره‌هاي ناخنتان را به صورت هم اندازه سوهان بزنيد و مخروطي صحيح نمائيد، تا نوك ناخنتان به تيزي مناسب رسد.
صورت خويش را تعيين فرماييدچه طور تصميم ميگيريد كه كدام صورت مطلوب شما ميباشد؟ در‌صورتي‌كه اساس‌ي ناخن شما پهن ميباشد، صورت مربع بيضي را آزمايش فرماييد. در‌حالتي كه ناخن‌هايتان را معمولاً كوتاه نگاه ميداريد، صورت گرد شايسته ترين مورد براي استايل شما خواهد بود.
در حالتي‌كه انحناي زياد دوست داريد، صورت بيضي يا اين كه گرد را آزمون فرماييد. ولي در شرايطي كه با انواع پهن و صاف بيش تر خوشيد، ناخن مربعي يا اين كه مربع بيضي را آزمايش فرماييد. مسلماً راضي خواهيد بود.

برچسب ها

چرا عسل براي تندرست پوست مفيده؟

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/18 


اكثر اوقات ما عسل را به‌تيتر يك شيرين‌كننده‌ي سلامت مي شناسيم، ولي خوب ميباشد بدانيد كه تركيبات عسل ميتواند براي پوست و گيسو هم اثر گذار باشد. عسل كه به وسيله كيمياگري به اسم زنبور ساخت مي شود گروه‌اي از شهد گل‌ها، صمغ و گرده‌ي گل ميباشد كه به مراقبت رطوبت و نبرد با پيري و گونه هاي باكتري‌ها ياري مي كند.

 لاك مات
 
چرا عسل براي تندرست پوست مفيده؟عسل يك كدام از مواد ضدباكتري و آنتي سپتيك ميباشد كه براي معالجه جوش ها خيلي مفيداست.
به دليل آنكه جوش به جهت عده شدن باكتري ها در پرزهاي پوست به وجود مياد و سبب ساز به التهاب ميشه.
غير وابسته از اين، عسل خاصيت آنتي اكسيداني هم داره.
آنتي اكسيدانها براي از در بين بردن جوش و قرمزي هاي پوست كه از التهاب ناشي شدن خيلي مهم مي‌باشند.
اين ماده را تحت عنوان يك مرطوب كننده ماهر هم مي‌شناسيم و در عين هم اكنون كه به پوست رطوبت ميده، باكتري ها رو هم از دربين ميبره كه‌اين فوق العاده ميباشد.
عسل خاصيت ترميم سازي هم داره و اين يعني جاي آسيب ها و خراش هاي روي پوست رو سريع خيس ترميم مي كنه.
فوايد عسل براي پوست و موي۱. ماسك مرطوب‌كننده

عسل به‌خيالِ دسته ماده‌ي هيدروكسي‌اي كه در خويش دارااست رطوبت را نگهداري ميكند.
اين ماده سبب مي گردد پوست رطوبت هوا را جذب نمايد و اين رطوبت را در لايه‌هاي زيرين خويش نگه داراست.
همينطور به نفوذ طولاني تر رطوبت به لايه‌هاي عمقي‌خيس پوست و هيدراته نگه‌داشتن طولاني‌ مقطع پوست ياري ميكند.
 
۲. تطهير منافذ پوست

آنزيم‌هاي جان دار در عسل نپخته، پر‌نور‌كننده‌ي پوست ميباشند و منافذ آن را پاك و روشن نگه‌ مي‌دارا هستند.
در شرايطي كه عسل را كه خواص ضدباكتريايي دارااست با روغن جوجوبا يا اين كه روغن نارگيل ادغام كنيم ادغام به‌ دست آمده بازدارنده ساخت باكتري‌هايي مي شود كه تعادل پوست را به هم مي زنند و پوست را ملتهب ميكنند.

برچسب ها

ناخن هم مانند موي تنها از ارتفاع قد

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/17 


ابوالقاسم ميرزايي دستيار تخصصي طب سنتي در بيان كرد‌وگو با خبرنگار حوزه كلينيك مجموعه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران برنا، در رابطه ناخن ذكر كرد: ناخن از مال عصب ميباشد و در زيبايي ظاهري اشخاص نقش مؤثري داراست، هرچه از بستر ناخن به دور مي‌شويم شم آن كاهش پيدا مينمايد به همين علت ما به راحتي مي توانيم ناخن را توسط ناخن‌گير كوتاه كنيم.
لاك مات

وي اعلام كرد: ناخن هم مانند موي تنها از ارتفاع قد ميكشد به علت همين محققان ميگويند ماده گيسو و ناخن جزو فضولات تن ميباشد و طبيعت آن را به صورت آراسته دفع ميكند.
بيش تر بخوانيد: رفع تلخي دهن با طب سنتي
اين دستيار تخصصي طب سنتي تأكيد كرد: ناخن‌ها در معرض گونه هاي ضربه‌ها و بيماري‌هاي متفاوت ميباشند پس محافظت از آنان بسيار اهميت دارااست، از سوي ديگر بخش اعظمي از بيماري‌هاي سيستميك (بيماري‌هايي كه هم‌زمان يك سري اندام و بافت مختلف يا اين كه تمامي تن را انگيزه قرار مي دهند) را مي‌اقتدار از روي تغيير و تحول صورت توليد گرديده در ناخن‌ها تشخيص اعطا كرد.
ميرزايي خاطر نشان كرد: تندرست ناخن‌ها با سالم تن در رابطه ميباشد، همان هر چه بدني تندرست‌خيس داشته باشيم ناخن‌هاي ما هم سلامت‌خيس ميباشند، هر تدبيري كه براي تن درستي تن به فعاليت مي گيريم، به تندرست ناخن‌ها هم ياري مينمايد. براي محافظت درست از ناخن‌ها دقت كردن به تغذيه بسيار اهميت دارااست؛ همان هر چه مواد غذايي مصرفي ما تندرست‌خيس باشند، به به عبارتي نسبت هم ناخن‌ها ميتوانند بهتر پرورش نمايند.


وي تأكيد كرد: براي داشتن ناخن‌هايي سلامت مي بايست مواد غذايي طبيعي را مصرف كنيم بدين ترتيب افراد بايستي از تناول كردن خوراك‌هاي صنعتي، فراهم و سرخ‌كردني دوري نمايند، اشخاص همينطور مي بايست ميوه‌ها و سبزي‌هاي نو و جوانه‌هاي متفاوت مانند گندم، جو و ماش را در رژيم غذايي روزمره خويش بگنجاند، استعمال از ذرت هم در تندرست ناخن‌ها بسيار موءثر ميباشد. 
اين دستيار تخصصي طب سنتي تصريح كرد: براي داشتن ناخن‌هايي تندرست مي بايست به ناخن‌ها در هنگام عمل كردن ضربه‌هاي فيزيكي وارد نكنيم؛ براي اين مراد اشخاص ميتوانند هنگام انجام عمل‌هاي روزمره دستكش بپوشند؛ ناخن يك بافت زنده ميباشد به اين ترتيب بايستي عملكرد كنيم كه‌اين بافت با مواد شيميايي متعدد مانند شوينده‌ها تا حد قابليت تماس پيدا نكند و در صورتي هم تماس پيدا كرد فورا آن را بشوييم تا اثر‌هاي مضر شوينده‌ها به دست‌كم رسد.

برچسب ها

بي شماري ناخن‌هايمان را شكسته‌ايم

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/16 


تمامي‌ي ما پيش از اين به روشهاي متعدد و بي شماري ناخن‌هايمان را شكسته‌ايم! حتي بعضي وقتها ممكن ميباشد مانيكوريست شما خرابكاري نمايد. البته زيرا ناخن‌ها خيلي سريع رويش ميكنند، اين قضيه چيز زياد مهمي وجود ندارد.

لاك مات
اگرچه ناخني كه در حدود پوست شكسته گرديده باشد بسيار دردناك ميباشد. البته زيرا ناخن، همواره در درحال حاضر رويش ميباشد، بجاي كوتاه كردن ناخن يا اين كه چسباندن چسب جراحت، طرق ديگري نيز براي ترميم ناخن و سلامت نگه داشتن آن موجود است. در‌حالتي كه انجام اين امور برايتان مشقت بار ميباشد، دستكم از يك چسب آسيب خوشگل براي پوشاندن ناخن شكسته‌تان به كار گيري نماييد!
همينطور بخوانيد: شايسته ترين روغن براي تقويت ناخنبه چه شكل ناخن‌هاي شكسته را ترميم كنيم؟۱. هرگونه لاك ناخن را از روي ناخن شكسته‌تان منزه نمائيد و دستتان را با آب گرم بشوييد.
۲. ناخنتان را تا جايي كه ميتوانيد در حدود نوكش كوتاه فرمائيد، يا اين كه سوهان بزنيد. در‌صورتي‌كه سماجت داريد كه بلندي ناخنتان نگهداري شود، لازم وجود ندارد كه زياد ناخنتان را كوتاه نماييد يا اين كه سوهان بكشيد. البته بدانيد هر چه ارتفاع بيشتري از ناخن را باقي بگذاريد، خطر گير كردن و شكسته شدن بي نقص ناخنتان اضافه خواهد شد.
۳. يك باند پانسمان يا اين كه نوار منزه را طوري برش دهيد كه بتواند بخوبي روي محل شكستگي ناخن قرار بگيرد. يك لايه‌ي نازك لاك بي رنگ روي ناخن بكشيد، و زماني هنوز تر ميباشد، يك تكه باند يا اين كه گاز پانسمان را روي شكستگي قرار دهيد.
يك لايه‌ي ديگر از لاك بي رنگ، بالاي اين پانسمان بكشيد و پيشين از اينكه لايه‌هاي ديگر را بيشتر فرمائيد، بگذاريد به طور كامل كم آب شود. براي قرار دادن باند يا اين كه نوار در جاي صحيح، از يك خلال دندان به كار گيري نماييد. در‌صورتي‌كه ناخن، ناصاف بنظر مي رسد، نخست شكيبايي فرماييد تا لاك تماما كم آب شود، و آنگاه با يك سوهان ناخن آنرا سمباده بكشيد تا صاف شود.
توصيه امروز

لاك ناخن كاليستا گونه Shine Tech شماره N02

۴. بعنوان يك شيوه جايگزين، ميتوانيد بجاي به كار گيري از طريق پيشين، از مقدار مقداري چسب مايع بي‌رنگ و غير سمي يا اين كه چسب ناخن، روي محل شكستگي به كار گيري نمائيد. در صورتي براي صاف شدن ناخن، نياز به سمباده كشيدن داريد بعداز اينكه ناخن، كم آب شد اين فعاليت را انجام دهيد. از يك لايه لاك ناخن بي‌رنگ يا اين كه تقويت كننده روي نوك ناخن‌تان به كارگيري نماييد.

برچسب ها

نگهداري سالم ناخن­‌ها

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/11 


نگهداري سالم ناخن­‌ها يك كدام از مهم­ترين مواقعي ميباشد كه علاوه بر رعايت بهداشت، براي محافظت زيبايي نيز ضروري ميباشد. متاسفانه بخش اعظمي از اشخاص ناخن­‌ها را ناديده ميگيرند و براي آن­ها رسيدگي به ناخن­‌ها فرمان بسيار مهمي تلقي نمي­‌شود. يكي‌از طريق­‌هاي خوشگل سازي و تندرست نگه داشتن ناخن ها سوهان كشيدن آنها ميباشد. براي اين عمل مسلما نياز وجود ندارد تا از تالار‌­هاي آرايشي ياري بگيريد و هزينه‌­هاي گزاف پرداخت فرمائيد بلكه با يك‌سري شيوه بي آلايش مي­‌توانيد در منزل خودتان به ناخن­‌هاي­تان رسيدگي نمائيد، آن­‌ها را به خير و خوبي سوهان بكشيد و تندرست و قشنگ نگه داريد. پس با ما همپا باشيد تا راهنماي كاملي از رسيدگي به ناخن­‌ها و فراگيري سوهان كشيدن ناخن ­ها را با يكديگر دنبال كنيم.
لاك مات

مهيا كردن ناخن­‌ها۱- دست­هاي خويش را بشوييد
گذشته از اينكه بخواهيم ناخن­‌هاي خويش را سوهان بكشيم قطعا مي بايست دست­‌هاي خويش با صابون خانگي بشوييم و ذيل ناخن‌­هاي خويش را پاك كنيم.


۲- دست­‌هاي خويش را به طور كامل كم آب فرماييد
پيشين از استارت فعاليت سوهان كشيدن ناخن‌ ها براي نظافت كردن و نظم دهي ناخن­‌هاي خويش بعد از شستشو قطعا دست‌­ها و ناخن‌­هاي خويش را با حوله كم آب فرمائيد تا رطوبت آن­‌ها را تماما بگيريد. چون مرطوب بودن ناخن­‌ها ممكن ميباشد سبب ساز شكنندگي ناخن شود.
۳- يك سوهان ناخن تعيين فرماييد
همانگونه كه مي‌­دانيد تنوع سوهان ناخن در بازار بسيار زياد ميباشد. اكثر وقت ها كسبه مي‌­توانند در گزينش يك سوهان خوب به شما ياري نمايند. معمولا سوهان­‌ها دو طرفه مي باشند. يك طرف آن­ها قابل انعطاف و طرف ديگر دندانه دندانه ميباشد. معمولا مقدار مشقت هر سوهان بر روي بسته‌بندي آن درج شده ميباشد. با اين درحال حاضر يكسري نكته اساسي موجود است كه به هنگام خريد سوهان مطلوب مي بايست به آن اعتنا فرمائيد:

برچسب ها

اشكال متفاوت پرايمر ناخنسه دسته پرايمر در بازار موجود هست

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/10 


اشكال متفاوت پرايمر ناخنسه دسته پرايمر در بازار موجود هست:
۱- پرايمرهاي اسيديزمان متعددي از حضور اين پرايمرها در بازار مي‌گذرد و اسيد متاكريليك جان دار در آن ها في مابين ۳۰ تا ۱۰۰ درصد ميباشد. پرايمرهاي اسيدي خواص فرسايشي متعددي دارا هستند و ممكن ميباشد در برخي موردها به سوختگي پوست و التهاب ناخن باعث شوند، از طرف ديگر اين پرايمرها را طولاني تر مي‌اقتدار با لاك و بقيه محصول ها پيرايشِ ناخنِ زرد به كار گرفت، در فيض رفته‌رفته شاهد كاهش دوست داران پرايمرهاي اسيدي هستيم.

لاك مات
۲- پرايمرهايي كه در تركيبات آن‌ها اسيد متاكريليك به عمل رفته ميباشددرين پرايمرها حدود ۷۰ درصد حلال موجود هست و ساير را مواد چسبنده تشكيل ميدهد. به جهت حضور اين تركيبات، مانيكوريست‌ها اين جور از پرايمرهاي ناخن را براي اشخاصي كه پوست حساس دارا هستند توصيه مي نمايند.
۳- پرايمرهاي سواي اسيداين پرايمرها قدمت چنداني ندارند ولي در همين بازهِ نادر، توانسته‌اند حسابي روش خويش را در دل مانيكوريست‌هاي رشته‌اي گشوده نمايند. پرايمرهاي ناخن سواي اسيد، رنگ لاك‌ را تغيير و تحول نمي‌دهند و عوارضي هم براي پوست و ناخن ندارند. همه اين مورد ها دست به دست هم داده‌اند تا پرايمرهاي ناخن سواي اسيد، آهسته آهسته وارد تالار‌هاي آرايشي شوند و به يكي‌از دوستداشتني‌ترين پرايمرهاي ناخن تبديل شوند.
به حيث علمي، پيوستگي كه مواد شيميايي اين پرايمرها ساخت مينمايند را مي‌اقتدار اصلي‌ترين تفاوت پرايمرهاي ناخن دانست. پرايمرهاي اسيدي، از هيدروژن براي اتصال به سطح ناخن به كارگيري مي كنند و با ساخت موقعيت لينك كووالانسى، به لاك يا اين كه بقيه توليدها آرايشي مي‌چسبند. از طرف ديگر، پرايمرهاي ناخني كه در تركيبات آن‌ها اسيد متاكريليك به فعاليت رفته ميباشد، فقط با استعمال از شرايط لينك و پيوند شيميايي كووالانسي به ناخن و لاك مي‌چسبند. درين ميان، محققان معتقدند هيدروژن مو جود در پرايمرهاي اسيدي مقاومت لازم را براي محافظت لاك در كنار ناخن ندارد. از طرف ديگر پرايمرهاي فارغ از اسيد كه صرفا از موقعيت كوالانسي براي چسباندن لاك بر روي ناخن به كار گيري مي كنند، دوام و توان چسبندگي بيشتري دارا‌هستند.
به عبارتي‌سيرتكامل كه در اولِ اين مقاله اشاره كرديم، قصد بر اين بود كه توضيح جامعي از پرايمرهاي ناخن را مطرح كنيم،‌ در صورتي شما هم اطلاعاتي در موضوع پرايمرهاي ناخن داريد، مطالب خويش را در نصيب نظرها با ما و بقيه يوزرها به اشتراك بگذاريد.

برچسب ها

برجستگي زيبايي به ناخن‌ها

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/9 


، لاكي ميباشد كه برجستگي زيبايي به ناخن‌هاي شما مي دهد و سريع كم آب مي شود. همين سبب گرديده كه در ميان خانمها پرطرفدار باشد. لاك‌هاي شني دارنده شش رنگ (صورتي، قرمز رنگ،آبي‌رنگ كله غازي، نقره ايي ،مشكي و  بنفش ) است. شيوه به كارگيري از اين لاك به‌اين فيس ميباشد كه در آغاز بايد لاك خويش را بزنيد تا‌زماني‌كه لاك شما كم آب نشده ميباشد انگشت خويش را در ظرفي كه دربردارنده شن‌هاي اختصاصي ناخن ميباشد بزنيد تا به ناخن شما بچسبد و در غايت بيش تر‌هاي آن را با يك قلموي منزه تميز فرماييد.نكته‌اي كه بايستي در حيث بگيريد اين ميباشد اين لاك‌ها ظاهري مات به ناخن‌هاي شما مي دهد كه مي توانيد با لاك درخشان كننده به آن جلا و زيبايي دهيد.
لاك مات

لاك مخملي:لاكي كه به ناخن شما حالتي پرزدار يا اين كه مخملي ميدهد و همين سبب زيباتر چشم شدن ناخن شما مي‌گردد. روش به كارگيري از اين لاك اين چنين ميباشد كه شما در بالا لاك را ميزنيد تا موقعي كه هنوز لاك كم آب نشده ، انگشت خويش را در پودر اختصاصي لاك مخملي قرار دهيد تا به ناخن‌هاي شما بچسبد و در پايان با قلموي پاك بيش تر‌هاي آن را منزه نماييد(روش استعمال اين لاك دقيقا مثل لاك شني ميباشد). به كارگيري از اين لاك بسيار معمولي ميباشد البته با همين آساني مي توانيد برجستگي زيبايي به ناخن‌هاي خويش بدهيد.
 
لاك‌هاي نئوني:در صورتي‌كه دوست داريد كه ناخن هايتان حسابي بدرخشد و اهل رنگ هايي با طيف جيغ مي‌باشيد توصيه مي‌كنم سراغ اين لاك برويد به اين دليل‌كه در شب حسابي نمايان ميشود. براي به كارگيري از اين لاك بهتر ميباشد كه روي ناخنتان دو لايه لاك سپيد بزنيد و بگذاريد تا كم آب شود. يك لايه از لاك نئون را بزنيد در غايت بعد از كم آب شدن روي ناخنتان جلوه و زيبايي آن را روي ناخن خودتان شم فرماييد.


لاك مغناطيسي:درين گونه از لاك‌ها براده‌هاي آهن وجود داره كه ريلكس ميتونيد به ناخنتان طرح‌هاي منحصر به فرد بفردي بدهيد. براي به كارگيري از اين لاك مي بايست لاك خويش را بزنيد، اذن دهيد كه لاك شما كم آب شود اينكار را چنددفعه تكرار فرمائيد تا لايه ضخيمي از آن را روي ناخن خويش داشته باشيد آن‌گاه آهن ربا را 10 تا 15 ثانيه روي ناخن خويش به ذوق خويش بچرخانيد تا صورت دلخواه روي ناخن خويش ساخت نماييد. آنگاه بگذاريد تا لاكتان بدون نقص كم آب شود چرا‌كه لاك مغناطيسي نسبت به لاك‌هاي ديگر ديرتر كم آب مي گردد.در غايت در حالتي كه ميخواهيد كه ناخن شما درخشان شود از لاك درخشان كننده به كار گيري نماييد.

برچسب ها

شايسته ترين رنگ لاك براي پوست تيره چه است؟

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/7 


شايسته ترين رنگ لاك براي پوست تيره چه است؟ كارشناسان آرايشي جواب ميدهندتعيين رنگ لاك مطلوب رنگ پوست براي اضافه خانم‌ها انتخابي پيچيده و خلل ميباشد البته براي خانم‌هايي كه پوست تيره دارا‌هستند اين تعيين بسيار بي آلايش‌خيس ميباشد زيرا نسبتاً هر مدل رنگ لاك براي پوست تيره مطلوب ميباشد و جلوه زيبايي روي آن ساخت مينمايد، رنگ‌هاي پر‌نور، روشني و زيبايي خويش را به شايسته ترين صورت روي پوست تيره نشان ميدهند و رنگ‌هاي تيره هم هماهنگي عالي با طيف تيره پوست مي سازند. ولي درين در ميان رنگ‌هايي وجود دارا هستند كه جلوه و زيبايي بسيار بيشتري نسبت به ديگر رنگ‌ها دارا‌هستند و شايسته ترين رنگ لاك براي پوست تيره به شمار ميروند. در‌اين نوشته‌ي‌علمي منحصر از خبر نامه قرمز‌رنگ ما به شما خوا هيم اظهار كرد كه شايسته ترين رنگ لاك براي پوست تيره چه چيزي است و چطور اين رنگ‌ها را در پيرايش ناخن‌هاي خويش به فعاليت ببريد.
 لاك مات
قرمز‌رنگ آتشين شايسته ترين رنگ لاك براي پوست تيرهرنگ قرمز رنگ از رنگ‌هايي ميباشد كه هر كسي با هر رنگ پوستي مي تواند از آن استعمال نمايد و جزو دوست داستني‌ترين و كلاسيك‌ترين رنگ‌هاي لاك به شمار مي‌رود پس بديهي ميباشد كه خانم‌هاي با پوست تيره هم ميتوانند از تمامي طيف‌هاي قرمز رنگ براي آرايش و پيرايش ناخن‌هاي خويش به كار گيري نمايند. ولي سفارش ما رنگ قرمز‌رنگ تند و آتشين ميباشد زيرا اين رنگ جلوه خاصي روي پوست تيره دارااست و به خصوص در صورتي‌كه با فضاي منفي و رنگ‌هاي خنثي هم ياور شود زيبايي آن چند برابر خواهد شد.

رنگ آبي رنگ اقيانوسيطيف‌هاي پر‌نور رنگ آبي رنگ مثل آبي‌رنگ اقيانوسي از تطبيق پذيرترين رنگ‌هاي لاك به شمار ميروند البته اين رنگ‌ها جلوه خاصي روي پوست تيره توليد مي نمايند كه قادر است لحاظ هر كسي را به خويش جلب نمايد. ولي در شرايطي كه به گونه‌هاي معمولي لاك ناخن عشق نداريد ميتوانيد با تزئينات مختص، زيبايي بيشتري به آن بدهيد. رنگ طلايي روي آبي‌رنگ اقيانوسي جذابيت فوق العاده‌اي دارااست و در صورتيكه از نگين‌ها و استيكرهاي طلايي روي آن به كارگيري نماييد ناخن‌هاي شما بسيار زيباتر خواهند شد.

برچسب ها

غير از گزينش خرقه و زيورآلات و بو مطلوب

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/6 


غير از گزينش خرقه و زيورآلات و بو مطلوب، يك كدام از كارهايي كه انجام دادنش زيبايي شما‌را دوچندان مي كند لاك زدن ميباشد. تعيين رنگ لاك متناسب با خرقه فعاليت سادگي وجود ندارد. همينطور قبلي از تعيين لاك، علاوه بر رنگ آن، مي بايست يك‌سري فاكتورهاي ديگر را هم در حيث بگيريد؛ فاكتورهايي مثل فرآورده لاك، درخشان بودن يا اين كه نبودن آن، و لايه آخرين كه روي آن مي‌زنيد. در سال‌هاي اخير، گونه‌هاي مختلفي از لاك وارد بازار گرديده‌اند. هرچه تنوع اين نوع‌ها طولاني تر شود، مشقت بار‌خيس ميتوانيد از در ميان آنان گزينش نماييد. به همين ادله، تصميم گرفتيم در نوشته‌ي‌علمي امروز ۱۰ نوع از اصلي‌ترين گونه هاي لاك ناخن را به شما معرفي كنيم. براين اساس، دفعه بعدي كه به آرايشگاه برويد براي تعيين رنگ و كالا لاك‌تان سرگردان نمي‌گرديد. با چي بپوشم همپا باشيد.

 لاك مات
 
اشكال لاك ناخن را اضافه بشناسيدلاك ناخن كرم رنگدر صورتيكه شما هم اهل لاك ناخن كلاسيك باشيد، مسلما مي دانيد كه رنگ كرم، يك رنگ استاندارد كلاسيك ميباشد. اين رنگ يكي دوستداشتني‌ترين رنگ‌هاي لاك ناخن ميباشد. اما كرم صرفا يك رنگ وجود ندارد، بلكه يك طيف رنگي ميباشد. براين اساس ميتوانيد طبق ذوق وسليقه و رنگ جامه‌تان، تناژ متبوع خويش را تعيين نماييد. اما يك كدام از بدي‌هاي لاك كرم رنگ اين ميباشد كه حفظ از آن مقداري دشوار ميباشد و ممكن ميباشد زود وخيم شود.


لاك ناخن كروم و متاليكچنانچه مقداري زرق و برق دوست داريد و زياد اهل لاك بي آلايش نيستيد، ميتوانيد از لاك كروم يا اين كه متاليك به كارگيري فرماييد. اين نوع لاك‌ها بسيار درخشان مي‌باشند. به همين ادله در حالتي‌كه ميخواهيد رنگ لاك ناخن‌تان حسابي جلب دقت نمايد، سفارش ميكنيم از لاك كروم يا اين كه متاليك به كار گيري فرمائيد. بدي اين گونه لاك اين ميباشد كه ممكن ميباشد صفحه صفحه شود شود يا اين كه خط بيوفتد. به همين برهان سفارش مي كنيم با احتياط آن را بزنيد، يا اين كه به تالار زيبايي برويد و زدن لاك‌تان را به يك ناخن‌عمل رشته‌اي بسپاريد.


لاك ناخن ماتبخش اعظمي از اشخاص فكر مي كنند گونه هاي لاك ناخن مات صرفا براي فصل‌تابستان مطلوب مي‌باشند. ولي اينطور وجود ندارد. برخلاف چيزي كه فكر مي كنيد، لاك مات براي تمام فصول مطلوب ميباشد و بسيار هم طرفدار دارااست. اين نوع لاك ناخن به هيچ عنوان درخشان وجود ندارد. البته در ازاي، در‌صورتي‌كه يك برند كيفيت عالي آن را تنظيم فرماييد مي بينيد كه چقدر خوشگل روي ناخن مي‌نشيند. همينطور، تنوع رنگي لاك‌هاي مات نيز بسيار زياد ميباشد. به همين برهان به راحتي مي توانيد رنگ دلخواهتان را تعيين فرمائيد و آن را با خرقه‌تان ست فرمائيد. يكي‌از شايسته ترين برندهايي كه علاوه بر لاك درخشان، لاك مات هم ارائه مي دهد، مارك زويا ميباشد. لاك‌هاي زويا هم سريع كم آب مي گردند، هم كيفيت بالا و تنوع رنگي متعددي دارا هستند.

برچسب ها

استعمال از محلول رقيق كننده اي مانند تينر

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/5 


استعمال از محلول رقيق كننده اي مانند تينر براي رقيق كردن لاك غليظ گرديدهرويه ديگري كه مي‌توانيد به وسيله آن لاك ناخن خويش را رقيق فرماييد اين ميباشد كه از محلو هاي رقيق كننده جان دار در بازار به كارگيري فرماييد. يكي توليد ها رقيق كننده تينر ميباشد. براي رقيق كردن لاك خويش به انداره 3 قطره تينر را داخل شيشه لاك خويش بريزيد و به خير و خوبي آن را جنبش دهيد. آنگاه ميبينيد كه لاك شما از آن موقعيت غلظت زياد نخستين بيرون شده‌است. اما در استعمال از اين شيوه توجه نماييد كه به مقدار زياد از تينر به كارگيري نكنيد زيرا سبب حاد شدن لاك شما مي گردد. خطاها رايج هنگام لاك زدن

 لاك مات
 
استعمال از استون براي رقيق كردن لاك غليظ گرديدهخط مش ديگري كه آسوده ميباشد و به نيكي هم پاسخ ميدهد به كار گيري از استون ميباشد. براي اين طريق شما يك سري قطره استون را داخل شيشه لاك خويش بريزيد و خوب جنبش دهيد. استون به راحتي لاك شمارا رقيق مي نمايد. ولي نكته اي كه در استعمال از استون موجود است اين ميباشد كه سبب پر‌نور شدن رنگ لاك شما مي‌شود. پودر كروم ناخن و طرز استعمال از آن
 
برعكس كردن شيشه لاك و جنبش دادن آن براي رقيق كردن لاك غليظ گرديدهگهگاه وقتها با برعكس كردن شيشه لاك رنگدانه هاي لاك به نيكي باهم مخلوط ميگردند و لاك از آن وضعيت سفتي بيرون مي‌گردد. پس از اين عمل مي‌توانيد لاك را براي چندين دقيقه در ميان دستانتان بغلطانيد تا به خير و خوبي مايع لاك جنبش بخورد و از موقعيت سفتي بيرون شود. لاك ناخن گياهي چه است
 
طريقه حفظ لاك ناخن 


 
• پيشين از بستن لاك، رمز آن را با پنبه آغشته به استون تميز فرمائيد.
• لاك را در محلي كم آب و خنك مراقبت فرمائيد.
• لاك را بصورت ايستاده قرار دهيد.
• پس از به كار گيري در آن را ببنديد.

برچسب ها

لاك ژليش به چه شكل منزه مي‌شود؟

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/4 


لاك ژليش به چه شكل منزه مي‌شود؟يكي‌از سوال هاي متدول بخش اعظمي از خانم هايي كه ژليش انجام داده اند شيوه تزكيه آن ميباشد. همانگونه كه گفتيم لاك ژليش بسيار مقاوم بوده و مانند لاك هاي عادي با استون منزه نميشود اما بعداز سپري شد دوران زمانه حدود ۲ هفته مقاومت خويش را ميباشد داده و به ندرت از روي ناخنها بلند مي گردد.

لاك مات
البته در شرايطي كه بخواهيد در روزهاي ابتدا ژل را تميز فرمائيد بهتر ميباشد براي دوري از جراحت ديدن ناخن هايتان نزد يك آرايشگر ماهر برويد تا او با دستگاه منحصربه‌فرد اين عمل را انجام دهد. آرايشگر نخست سطح ناخن هايتان را با يك استون مرطوب ميكند آن گاه با فويل  آلومينيوم ناخن هايتان را مي پوشاند و بعداز سپري شد دوران روزگار ۲۰ دقيقه با به كار گيري از دستگاه اختصاصي ژل را منزه مي‌نمايد.
آيا ژليش ناخن دلايل داراست؟امروزه كليه طريق هاي زيبايي در صورتي بوسيله اشخاص ماهر يا اين كه با به كارگيري از مواد نخستين مرغوب انجام نشود حتما با دلايل جانبي يار و همدم خواهد بود.
شما نيز درصورتي كه ناخن هاي حساسي داريد بهتر ميباشد خير صرفا از اين شيوه بلكه از همه نحوه هاي زيباسازي ناخن استعمال نكنيد.
همينطور سفارش ميشود ژليش را با فواصل وقتي انجام دهيد تا ناخن هايتان زمان استراحت كردن داشته باشند.
نكته :
۱ _ در چهره داشتن هرگونه آلرژي و يا اين كه بيماري پوستي قبلي از انجام ژليش با پزشك معالج مشاوره نمائيد.
۲ _ براي انجام ژليش ناخن قطعا به يك تالار زيبايي داراي اعتبار برويد تا از مرغوب بودن مواد نخستين خيالتان شل باشد و گول تبليغات ارزان بها را نخوريد.
۳ _ براي پرهيز از پرداخت هزينه مازاد هر دو هفته يكبار براي ترميم ژليش مبادرت فرمائيد.
۴ _ بعداز تزكيه ژل با استعمال از روغن و يا اين كه كرم مرطوب كننده انگشتان خويش را ماساژ دهيد.

برچسب ها

لاك ناخن كروم و متاليك

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/3 


لاك ناخن كروم و متاليكدر شرايطي كه كمي زرق و برق دوست داريد و زياد اهل لاك عادي نيستيد، مي‌توانيد از لاك كروم يا متاليك استفاده فرمائيد. اين سيرتكامل لاك‌ها بسيار براق هستند. به همين ادله در‌حالتي كه مي‌خواهيد رنگ لاك ناخن‌تان حسابي جلب توجه كند، پيشنهاد ميكنيم از لاك كروم يا متاليك استفاده كنيد. بدي اين دسته لاك اين است كه ممكن است صفحه صفحه شود شود يا خط بيوفتد. به همين دليل پيشنهاد ميكنيم با احتياط آن را بزنيد، يا به سالن زيبايي برويد و زدن لاك‌تان را به يك ناخن‌عمل حرفه‌اي بسپاريد.
لاك مات
لاك ناخن كروم 

لاك مات بهتر مي باشد يا براق؟ 

خريد انواع لاك براق كروم از چينلاك ناخن ماتبسياري از افراد فكر‌مي‌كنند اشكال لاك ناخن مات تنها براي فصل تابستان مناسب مي باشند. ولي اينطور نيست. برخلاف چيزي كه مي پنداريد، لاك مات براي تمام فصول مناسب مي باشد و بسيار هم طرفدار داراست. اين جور لاك ناخن اصلا براق نيست. البته در ازاي، چنانچه يك مارك با كيفيت آن را تهيه و تنظيم كنيد مي‌بينيد كه چقدر قشنگ روي ناخن مي‌نشيند. همچنين، تنوع رنگي لاك‌هاي مات نيز بسيار زياد مي باشد. به همين دليل به راحتي مي توانيد رنگ دلخواهتان را انتخاب فرمائيد و آن را با جامه‌تان ست نماييد. يكي‌از بهترين برندهايي كه علاوه بر لاك براق، لاك مات هم ارائه ميدهد، برند زويا است. لاك‌هاي زويا هم سريع خشك مي شوند، هم كيفيت عالي و تنوع رنگي زيادي دارا هستند.لاك مشكي مات و فرنچ طلاييبراي اين نوع، نخست لاك مشكي ماتي بزنيد. يه خرده لاك درخشان متاليك طلايي به نوك ناخن‌ها زده و برنامه اي ميني‌ماليستي را به وجود بياوريد!
 


 
لاك طوسي و فرنچ طلايي: مات و كرومدر شرايطي‌كه در پي تضادومغايرت بيشتري مي‌باشيد، به جاي لاك طلايي، از پودر كروم براي نوك ناخن‌هايتان استعمال فرماييد.
 


 
لاك مات گلدار: گل‌هاي دكوريبراي داشتن ناخن‌هاي گل‌دار با تزئينات درخشان، به لاك مات، لاك عادي و تزئينات درخشان مستلزم مي باشيد. اوليه از لاك مات تحت عنوان لاك مبنا استعمال نماييد. آنگاه با سپيد گل‌هايي روي ناخن كشيده و راءس آنها‌را با كريستال‌هاي درخشان تزئين نمائيد.
 


 
لاك مات مشكي: هلال ماهدر صدر نصيب هلالي ذيل ناخن خويش را بپوشانيد، ساير ناخن را با لاك سياه مات بكشيد و اذن دهيد كم آب شود. پوشش را برداشته و نصيب زير ناخن را نيز با خط مشكي بكشيد.

برچسب ها

رنگ لاك براي پوست‌ هاي پر‌نور

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/9/2 


رنگ لاك براي پوست‌ هاي پر‌نور؛ معرفي ۱۷ رنگ لاك ديدنيبراي گزينش رنگ لاك براي پوست‌ هاي پر‌نور بهتر ميباشد رنگ‌هايي كه با پوست شما هماهنگي بيشتري دارا‌هستند را شناخته و از آنها براي داشتن زيبايي بيش تر به كار گيري فرمائيد.

لاك مات
ستاره | خدمت پيرايش و زيبايي - لاك زدن، يكي جالب‌ترين فعاليت‌هايي ميباشد كه خانم‌ها براي زيبايي و جذابيت ناخن‌هاي خويش انجام مي دهند. اين روز‌ها هنگامي سخن از پباده سازي ناخن به بين مي آيد تعيين‌هاي بخش اعظمي، زيرا ژليش ناخن، كاشت ناخن و ... وجود دارا‌هستند، اما اين‌ها براي زيبايي ناخن‌ها، به تنهايي كافي نيستند؛ هماهنگي و ست كردن رنگ لاك با فاكتورهايي مثل رنگ جامه، پيرايش رخ و رنگ پوست نيز از اهميت بالايي شامل است. اشخاصي كه رنگ پوست روشني دارا هستند نسبت به رنگ پوست سبزه گزينش‌هاي متعددي براي رنگ لاك داشته و با خاطر ريلكس‌تري مي توانند از رنگ لاك‌هاي مو جود استعمال نمايند. ما نيز درين مقاله به معرفي يك سري رنگ لاك براي پوست هاي پر‌نور خوا‌هيم پرداخت.آنچه در‌اين مقاله آمده‌ميباشد:گونه هاي رنگ لاكنوع‌‌هاي پباده سازي‌ لاك شيوه ست كردن رنگ لاك و خرقهگونه هاي رنگ لاك براي پوست‌ هاي پر‌نور۱. لاك‌ هاي درخشاناز اين مدل لاك‌ها هم مي‌قدرت به تنهايي به كار گرفت و هم براي پباده سازي ناخن، از آنان در كنار گونه هاي رنگ‌ لاك‌ها بهره برد. 

۲. لاك صورتيرنگ صورتي بسيار پرطرفدار بوده و هنگامي نوبت به خريد لاك صورتي مي رسد، اشخاصي كه رنگ پوست روشني دارا‌هستند تعيين‌هاي بيشتري ميتوانند داشته باشند؛ گونه هاي لاك‌هاي صورتي يعني از صورتي چرك الود تا صورتي جيغ، مي توانند براي پوست پر‌نور مطلوب بوده و جلوه‌اي خوشگل و رويايي به ناخن‌هاي شما بخشند. 

۳. لاك كرمي يا اين كه فيليلاك‌هاي كرم يا اين كه به‌طور كلي لاك‌هاي با رنگ خنثي، روي پوست پر‌نور بسيار جالب مي شوند.  

۴. لاك طوسيشايد در هنگام تعيين لاك ناخن، خاكستري رنگ عجيبي به حيث رسد، ولي درصورتي كه تصميم داريد رنگي متفاوتي را تجربه فرمائيد، اين رنگ ميتواند شايسته ترين تعيين براي پوست پر‌نور شما باشد.

برچسب ها

تنوع در لاك‌ها

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/8/25 


با تنوعي كه در لاك‌ها موجود است، گزينش اين كه چه رنگ لاكي مطلوب ناخن‌هاي شماست، فعاليت دشواري ست. شايد تا به حالا صرفا ذوق فردي را در تعيين رنگ لاك تان دخيل مي‌كرديد، البته مي بايست بدانيد كه لاك هم مانند سايه ديده و رژ سيرتكامل، به مقدار متعددي به رنگ پوست ما بستگي داراست. در واقع هر رنگ لاكي به پوست شما نمي‌آيد. ولي چه رنگ لاكي برايتان مطلوب ميباشد؟ چنانچه ميخواهيد بدانيد كه چه رنگ لاكي مطلوب دست‌هاي شماست، به‌دنبال مقاله يار مان باشيد.
لاك مات
پوست سپيد: صورتي كمرنگ
اين جور پوست رنگدانه‌هاي خيلي پاره اي يا اين كه حتي فارغ از ماده رنگي دارا هستند كه به اصطلاح به آن پوست سپيد يا اين كه رنگ پريده مي گويند. اين اشخاص، وقتي كه در مقابل فروغ خورشيد قرار ميگيرند، به سادگي مبتلا آفتاب سوختگي ميگردند، به بيان ديگر پوست آنها هيچ گاه برنزه نميشود. اين مدل پوست صورتي رنگ بوده و بدن سردي داراست، از اين رو بايستي در پي رنگي كه با رنگ پوست شان هماهنگي دارااست، باشند. صورتي كمرنگ آيتم قابل قبولي براي اين اشخاص بوده كه بسيار شيك و كلاسيك و براي هر موقعيتي مطلوب ميباشد.

پوست پر‌نور: ياسي
خانم‌هايي كه پوستي سپيد، البته ملايم دارا هستند، مي بايست لاكي خير خيلي بي رنگ و خير خيلي پررنگ، را گزينش نمايند. اين اشخاص بدن پوست سردي دارا‌هستند، از اين رو مي بايست رنگي به ناخن هايشان بزنند كه با اين رنگ هماهنگي داشته باشد. براي اين اشخاص شايسته ترين آيتم رنگ ياسي ست.

پوست گندمي: مرجاني
پوست گندمي ميتواند قهوه‌اي پر‌نور يا اين كه تيره با ته زرد رنگ يا اين كه قرمز رنگ باشد. اين پوست تركيبي از بدن گرم و سرد دارااست و در مقابل آفتاب در گير آفتاب سوختگي نمي شود. از اين رو رنگي، زيرا مرجاني شايسته ترين تعيين براي آن خواهد بود.

پوست زيتوني: جيگري
اين رنگ پوست را طولاني تر مشابه رنگ زيتون ميدانند كه معمولا رنگي زردرنگ مايل به سبز با تركيبي از قهوه‌اي داراست. كساني با اين رنگ پوست معمولا موي‌هاي تيره دارا هستند. براي پوست زيتوني رنگ، جيگري گزينش بسيار خير خواهد بود. اين رنگ خير فقط رنگ پوست شما‌را كامل شدن مي كند، بلكه ناخن هايتان را نيز باريك‌خيس و كشيده‌خيس نشان ميدهد.

پوست تيره: نعنايي
در حالتي كه پيرو رنگ لاكي مي‌باشيد كه دست‌هاي تيره تان را پاره اي برنا‌خيس و شاداب‌خيس نشان دهد، رنگ نعنايي تعيين قابل قبولي برايتان خواهد بود. از‌آن‌جا‌كه اين رنگ ما در ميان رنگ‌هاي آبي رنگ و سبز ميباشد، ديده‌ها را به طرف ناخن‌هاي شما جلب مينمايد، سواي اين كه ذره‌اي توي ذوق وسليقه بزند.

هنگام تعيين رنگ لاك، علاوه بر رنگ پوست، شما مي بايست به بدن پوست تان نيز اعتنا نماييد. ۳ جور بدن پوست موجود است: سرد، گرم و خنثي. براي تشخيص اين كه بدن پوست شما چه رنگي ست، مي بايست به موردها تحت اعتنا فرمائيد:

برچسب ها

پاك كردن لاك

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/8/23 


در معاش تمام خانم ها يك جا يك قطره لاك روي چيزي ريخته ميباشد و زيرا اين پيش آمده دليلي ندارد كه خرقه،مبلمان يا اين كه ميز شما براي مدام لكه دار بماند. هرچه قدر كه شما سريعتر كار نمائيد لكه سريع خيس و بهتر تميز مي گردد. شايسته ترين تميز كننده ها براي لاك به عبارتي وسايلي مي‌باشند كه مدام در منزل شما موجود است

لاك مات

تزكيه لكه از روي چوب:در صورتي لاك خويش را روي سطح چوبي ريختيد از مواد تميز كننده مثل استون به كار گيري نكنيد. اين مواد به چوب زخم مي زنند. شايسته ترين روش براي تزكيه لكه به كارگيري از اسپري گيسو ميباشد. پاره اي اسپري موي را روي لكه بپاشيد و چيزي نزديك به 20 ثانيه طاقت نماييد و آن گاه لكه را پاك نمائيد. ممكن ميباشد نياز باشد كه شما اين فعاليت را چنددفعه تكرار فرماييد البته در غايت لكه منزه خواهد شد.
تزكيه لكه از روي خرقه:
اين گزينه عمل بيشتري مي‌برد و مشقت بيشتري داراست. تميز كننده هاي لاك به خيال و خاطر جور ساختارشان ممكن ميباشد براي هر جور جامه و پارچه اي مطلوب نباشد و رنگ آن را تغيير‌و تحول دهد. پس نخستين منزه كننده را روي قسمتي از پارچه آزمون نمائيد و در چهره نبودن خلل لكه را منزه فرمائيد. چنانچه نتوانستيد از تميز كننده به كارگيري فرمائيد از اسپري موي به كارگيري نمائيد. و در غايت در حالتي كه هيچ كدام از اين ها تاثيري نداشت به هيچ وجه نگران نباشيد كم آب شويي ها ميتوانند اكثر لكه ها را از در بين ببرند.
تزكيه لكه از روي موي:
در صورتيكه براي انجام كاري شتاب داشتيد و در پايان هم لاك و هم موهايتان را وخيم كرديد نگران نشويد . در حالتي‌كه لاك هنوز روي موهايتان كم آب نشده از تميز كننده هاي لاك سواي استون براي پاك كردن لاك به كار گيري فرماييد البته در حالتي‌كه فعاليت از عمل قبلي و لاك روي موهايتان كم آب گرديده، شما مي توانيد با زدن قابل انعطاف كننده يا اين كه روغن لاك را به راحتي از لاي موهايتان در بياوريد.
تزكيه لكه از روي فرش:
اوليه از كليه فرش شما چه رنگي ميباشد؟ در‌حالتي كه فرش شما پر‌نور يا اين كه سپيد ميباشد شايسته ترين آيتم شما منزه كننده لاك فارغ از استون ميباشد و در صورتي فرشي با رنگ تيره داريد از اسپري موي و الكل براي تزكيه آن به كارگيري نمائيد. با يك اسفنج يا اين كه دستمال لكه را پاك فرمائيد و اين عمل را انقدر ادامه بديد تا لكه تماما پاك شود.

برچسب ها

مواد شستشو‌اي كه خانم‌ها در منزل

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/8/22 


مواد شستشو‌اي كه خانم‌ها در منزل استعمال ميكنند صرفا چربي را از سطح ناخن برمي‌دارا هستند، اما گشوده هم با برداشتن چربي ترازو شكنندگي ناخن را بالا ميبرند
ناخن‌ها به‌طور ميانگين روزي يك‌دهم ميلي‌متر رويش مي كنند، يعني سه ميلي‌متر در يك ماه. پرورش ناخن‌هاي پا، يك‌سوم ناخن‌هاي دست ميباشد.

لاك مات
بيشترين پرورش ناخن در سنين 10 تا 14 سالگي ميباشد و پس از سن 20 سالگي پرورش آن كمتر مي گردد. شكنندگي ناخن‌ها پديده متداولي ميباشد كه در 20 تا 30 درصد اشخاص جامعه، مخصوصا خانم‌هاي 40 تا 50 ساله، واقعه ميفتد. اين پديده همين‌طور در افرادي كه در دور و اطراف فعاليت يا اين كه خانه با ماده هاي شوينده زياد سروكار دارا‌هستند، شايع‌خيس ميباشد.
10 علت شكنندگي ناخن‌ها
 
1- جراحت‌هاي تكراري: هر كس هر روز با ماده هاي شوينده فعاليت مي‌نمايد، به جهت اينكه به‌طور روزمره اين زخم به ناخن وارد مي‌گردد منجر شكنندگي ناخن‌ها مي گردد.
2- بلندي ناخن‌ها رابطه بي واسطه با شكنندگي ناخن دارااست. هر چه ناخن بلندتر باشد، شكنندگي آن اضافه ميباشد و به اشخاصي كه‌اين خلل را دارا هستند سفارش مي كنم كه مدام ناخن‌هاي خويش را كوتاه نگه دارا هستند.
3- شغل اشخاص: نجارها، كفاش‌ها، آهنگرها و دكتر‌ها (زيرا از حلال‌ها به كار گيري ميكنند) معمولا شكنندگي ناخن را تجربه مي نمايند.
4- لاك زدن و تزكيه مداوم: لاك‌ سبب شكنندگي ناخن نمي شود البته افرادي كه با مسافت هنگامي خيلي معدود لاك خويش را با استون منزه مينمايند، در معرض زخم ناخن مي باشند زيرا استون ماده حلال ميباشد.ناخن هاي دست و پا
5- سن و سال هم رابطه بي واسطه با شكنندگي ناخن داراست. هر چه سن فراتر و شخص پير‌خيس باشد، شكنندگي ناخن اضافه مي‌گردد. در خانم‌ها زيرا ناخن آن‌ها نازك‌خيس ميباشد، شكنندگي ناخن‌ها طولاني تر ميباشد.
6- بيماري‌هاي پوستي: بعضا بيماري‌هاي پوستي هم موجب شكنندگي ناخن مي شوند. اشخاصي كه اختلال بي آبي پوست دارا هستند شكنندگي ناخن هم دارا هستند.
7- اشخاصي كه كمبودهاي تغذيه‌‌‌اي دارا هستند، مخصوصا افرادي كه مبتلا كمبود آهن يا اين كه روي مي‌باشند يا اين كه ويتامين‌هاي A، B، C، D و E را كمتر دارا هستند در معرض شكنندگي ناخن مي‌باشند.
8- معدود خوني ناشي از فقر آهن نيز سبب شكنندگي ناخن ميشود. معدود خوني وضعيتي ميباشد كه در آن، تعداد يا اين كه اندازه گلبول هاي قرمز‌رنگ يا اين كه مقدار هموگلوبين جان دار در خون كاهش پيدا كرده و تبادل اكسيژن و دي‌اكسيدكربن دربين خون و سلول ها مبتلا نقص‌ مي‌گردد.
9- اشتباهات غده تيروئيد مثل معدود كاري تيروئيد.
10- انجام شغل هاي زيبايي بر روي ناخن ها مثل مانيكور كردن يا اين كه به كار گيري از ناخن تصنعي يا اين كه كاشت ناخن نيز سبب شكنندگي ناخن مي گردد.
8- پيشنهاد براي استحكام ناخن‌ها
1- ناخن‌هاي خويش را بلند نگه نداريد و در‌صورتي‌كه ناخن‌هاي خويش را به طور چهارگوش بچينيد، معمولا شكنندگي آن‌ها كمتر مي‌گردد.
2- از دست اندركاران شكنندگي ناخن مانند تماس بدون واسطه با شوينده‌ها دوري كنيد و با دستكش عمل نماييد، به‌طوري كه در آغاز دستكش نخي و روي آن دستكش پلاستيكي بپوشيد، و يا اين كه از دستكش دولايه استعمال نماييد كه لايه داخلي آن پوشش نخي داشته باشد، چون به كارگيري از دستكش هاي پلاستيكي معمولي موجب عرق كردن دست ها و قابل انعطاف شدن ناخن ها و شكنندگي طولاني تر آنان مي‌گردد.كلسيم حدود يك درصد حجم ناخن را تشكيل مي دهد و در سفتي و رنج ناخن هيچ‌سيرتكامل دخالتي ندارد. پس هيچ‌گاه ناخن در اثر كمبود كلسيم نمي‌شكند
3- از حضور بيشتراز حد در دور و اطراف‌هاي سرد دوري كنيد.
4- ناخن‌ها را چرب و مرطوب نگه داريد. سفارش ما اين ميباشد كه از روغن‌هاي گياهي به كارگيري نماييد، مانند روغن زيتون و روغن بادام. هر روز بعداز اينكه دست‌ها را مي‌شوييد، يك يا اين كه دو لايه از اين روغن‌ها را به ناخن‌ها بماليد.

برچسب ها

فراگيري ايجاد لاك مات با بخار

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/8/21 

لاك مات


فراگيري ايجاد لاك مات با بخاريكي‌از نحوه هاي بي آلايش براي مات كردن لاك ناخن اين ميباشد كه بعداز زدن لاك گزينه عشق روي ناخن، به لاك بخور دهيد. اين سيرتكامل كه يك پياله مملو از آب داغ را كه بخار در حالا بيرون شدن ميباشد، را فراهم فرمائيد. ناخن هاي لاك زده گرديده خويش را تعدادي ثانيه در تماس با بخار قرار دهيد (۳ تا ۵ ثانيه) در اكنون نگه داشتن انگشتان در تماس با بخار، به آرامي آن‌ها‌را تكان دهيد تا به تمامي جاي ناخن، بخار رسد.
يادگرفتن ايجاد لاك مات با نشاسته ذرت:براي ايجاد لاك مات با نشاسته بهتر ميباشد چندين قطره لاك عادي و درخشان را روي ورقه روغني بريزيد(از فويل هم مي‌توانيد استعمال فرماييد) بعد از آن مقدار خيلي پاره اي از آرد يا اين كه نشاسته ذرت را روي لاك بريزيد و با ياري خلال دندان ادغام نمائيد. بايستي اين مرحله را سريع انجام دهيد تا لاك كم آب نشود در حالتي‌كه هم كم آب شد ميتوانيد يك قطره ديگر لاك بيش تر نمائيد. با يك برس منزه لاك را روي ناخن بريزيد و مانند مدام لاك بزنيد. صرفا اعتنا فرمائيد كه نبايد لاك را فوت نمائيد مي بايست انگشتتان صاف روي زمين قرار گيرد و خودش كم آب شود.

يادگرفتن توليد لاك مات با سايه ديده:طريق ديگري براي مات كردن لاك موجود است كه بي آلايش ميباشد. اين سيرتكامل كه يك سايه به رنگ دلخواه تعيين نماييد و كمي از آن را به داخل شيشه لاك بي رنگ بريزيد و با مداد مطلوب ادغام نماييد. لاك مات شما با رنگ دلخواهتان مهيا ميباشد.
تبديل لاك درخشان به مات با امداد دريافت كردن از پوشش مات:براي تبديل لاك درخشان به مات با استعمال از پوشش ماتي اين وسايل را تنظيم نمائيد:پوشش مات ( Matte Topcoat)لاك ناخن به رنگ متبوعدر شرايطي كه لاكي بر روي ناخن هاي شما ميباشد آن را به طور بدون نقص تميز نماييد. لاك درخشان خويش را بر روي دستان خويش بكشيد. پس از اين عمل همگي نواقص را از ميان ببريد طوريكه از لاك زدن خويش راضي باشيد.پوشش ماتي كه خريداري نموده ايد را فراهم فرمائيد. اعتنا داشته باشيد كه برخي از اين پوشش هاي مات صرفا رنگ ناخن را پر‌نور خيس مي‌نمايند. قطعا از اصل بودن آن اطمينان نتيجه ها فرماييد.اكنون پوشش ماتي را مانند لاك بر روي ناخن هاي خويش اعمال فرمائيد و بعد اذن دهيد كه كم آب شوند. اعتنا داشته باشيد كه قابليت و امكان اين موجود هست كه‌اين فعاليت وقتي متعددي را لازم داشته باشد. پوشش مات مقداري دير كم آب ميشود.

بيش تر بخوانيد

برچسب ها

استون براي تزكيه لاك ناخن

ordme15 بازدید : <~PostViwe~> 1398/8/19 


در‌حالتي كه پيرو روشي غير از استون براي تزكيه لاك ناخن خويش ميباشيد، با پرشين او درين بخش از خبر ها زيبايي و پيرايش براي يادگيري ترفندهاي پاك كردن لاك ناخن سواي استون همپا گرديد.استون يكي‌از معمول ترين و سابق ترين شيوه ها براي تزكيه لاك ناخن ميباشد كه دارنده اثرات مضري بر تن ميباشد. در همين راستا براي مراقبت تندرست ناخن ها و تن پرشين او در‌اين بخش از خبر‌ها زيبايي و آرايش و پيرايش شما را با ۴ ترفند و تكنيك تزكيه لاك ناخن سواي استون آشنا ميكند. هر يك از اين ترفندها به‌دنبال ي مقاله يادگرفتن داده شده‌است.

لاك مات
يادگرفتن تزكيه لاك ناخن سواي استونتزكيه لاك هم دردسرهاي خودش رو داره! گهگاه استون يا اين كه لاك تميز كن دم دستمون وجود ندارد و از طرفي هم ميخوايم خيلي سريع لاك ناخن هامون رو تميز كنيم! امروز روزنامه زيبايي لايت مد براتون ۴ تا ترفند معمولي براي تزكيه لاك ناخن ، سواي به كار گيري از استون فراهم كرده!

نحوه تزكيه لاك ناخن فارغ از استوننحوه نخستين براي تزكيه لاك، سواي به كارگيري از استون:
يك دستمال تميز كننده پيرايش رو به الكل آغشته كنين و اون رو روي سطح ناخنهاتون بمالين، به همون روشي كه معمولا” از استون يا اين كه لاك پاكن براي تزكيه لاكهاتون استعمال مي كنين.
شيوه دوم براي تزكيه لاك، سواي به كار گيري از استون:
يك پياله كوچك رو از آب گرم لبريز كنين و انگشتهاتون رو باطن اون قرار به اين. گرماي آب بايستي به حدي باشه كه براتون قابل تحمل باشه . حدود ۱۵ دقيقه دست هاتون رو باطن آب گرم نگه دارين تا لاكها به طور كامل” قابل انعطاف بشن. آن‌گاه دست هاتون رو با حوله كم آب كنين و از يك كناره به آرامي لاك رو از روي ناخنتون بلند كنين .
نحوه سوم براي تزكيه لاك، فارغ از به كار گيري از استون
يك لايه قطور لاك روي لاكهاي سابق كه قصد تميز كردنشون رو دارين بزنين و فورا با يه دستمال آرايش و پيرايش تميز كن يا اين كه يه پنبه پاك، اونها رو منزه كنين و اذن ندين كه لاك نو كم آب بشه. درواقع لاك پيشين شما هم يار با لاك جديدتون تميز مي شه.بهتره كه به هر ناخني كه لاك زدين، فورا اون رو منزه كنين و بعد از آن سراغ انگشت بعدي برين. شيوه چهارم براي تزكيه لاك، فارغ از به كارگيري از استون:
نحوه تزكيه لاك ناخن سواي استون با اسپري با دئودورانت
تزكيه لاك ناخن فارغ از استون با اسپري دئودورانتناخن هاتون رو از نزديك اسپري كنين و آنگاه سريعا با پنبه بكشين. اين فعاليت رو چند بار تكرار كنين تا لاك از روي ناخن هاتون منزه بشه. اين دفعه اگه بدون چاره شدين لاك هاتون رو سريع تميز كنين و استون يا اين كه لاك تميز كن دم دستتون نبود، ديگه اندوهگين نباشين و با يك كدام از اين ۴ طرز دست به فعاليت بشين! اين نوشته‌علمي رو با دوستهاتون هم به اشتراك بكذارين! مطمئنم كه خيلي ذوق زده مي شن و ازتون سپاس مي كنن! حقيقت، صد رد صد يه رمز به بقيه مقاله‌ها مرتبط با نگهداري از ناخن و فراگيري پباده سازي ناخن هم بزنين!
اضافه بدانيد : تزكيه لاك ناخن فارغ از استون با محلول سركه ادغام با آبليموسركه يك منزه كننده اساسي و جامع، به طور كامل طبيعي در منزل ميباشد. براين اساس حس مي گردد كه مي قدرت از آن براي تزكيه لاك ناخن استعمال شود. براي ارتقاء اثر، نصف ليمو و يا اين كه پاره اي از آب پرتقال را بيش تر نماييد تا اقتدار نظافت كردن بيشتري داشته باشد.

برچسب ها
صفحه اصلی
تبلیغات
درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
پسورد :
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار سایت
  • امروز : 0
  • دیروز : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • همه : 0